Osman Gazi (Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu)

1.Osman veya Osman Gazi

İlk Osmanlı Padişahı, adını alan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu 1258’de Söğüt’te doğdu, 1326’te (68) Bursa’da öldü. Yedi erkek, bir kız çocuğu vardı.

Hayatı:

Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışından sonra kurulan beyliklerden biride Osmanlı Beyliğiydi. 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı Beyliği kısa zamanda, iyi yönetilen orduları sayesinde, zaferden zafere koşmuş ülkenin sınırlarını Anadolu ve Avrupa dolaylarında genişletmiş dev Osmanlı İmparatorluğu ve Hanedanlığı olmuştur.. Fatih’in İstanbul’u (1453) alışına kadar devlet her bakımdan sağlam temellere dayanan bir gelişme göstermiştir.

Fatih’le başlayan yükselme devri, kara ve denizlerde ordunun, donanmanın zaferleriyle süslenmişti. Yavuz Selim ve özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında toprak ve nüfus bakımından dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelmişti.

Selçuk Sultanı, Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Beye, Bizans sınırındaki güvenliği sağlamak için, Sakarya bölgesindeki Söğüt uçbeyliğini vermişti. Osman Gazi, 1288’de başbuğ olunca beyliğini genişletti. İlk zaferini İnegöl tekfuruna[1] karşı kazandı. Bizans’ın bu güçlü merkezinden sonra, Koçhisar ve Karacahisar’ı da aldı. Bu başarılarından ötürü Selçuk Sultanı ona Bey ünvanını verdi.

Selçuklular egemenliklerini kaybedince diğer beyler gibi Osman Beyde bağımsızlığını ilan etti. Sınırlarını Bursa’ya kadar genişletti. 42 yıllık saltanatını fetihlerle süsledi. Fakat hastalandığı için Bursa’yı almayı oğlu Orhan’a bıraktı. Mala ve paraya önem vermeyen, alçak gönüllü, aşiret kültüründen gelme, çok sağlam bir ahlakı vardı. Fethettiği Hıristiyan ülkelerdeki halkın sevgisini kazandı.

İlk Osmanlı Parası 1324’de Osman Gazi tarafından bastırıldı. Bu para bakırdan oluşuyordu. Adı sikke –akçe- idi.

 1. Malhun Hatun, Kayı Boyundan Ömer Bey’in kızı, Orhan Gazi’nin annesi.
 2. Bala Hatun – Şeyh Edebali’nin kızı, Şehzade Alaeddin’in annesi.

Erkek Çocukları:

 1. Orhan Bey
 2. Pazarlı Bey
 3. Çoban Bey
 4. Hamid Bey
 5. Alaeddin Bey
 6. Melik Bey
 7. Savcı Bey

Kız Çocukları:

1.Fatma Hatun

Ertuğrul Gazi’nin Osman Bey’e Vasiyeti *2

 “Oğulcuğum! Şeyh Edebali bizim boyun (aşiretin) ışığı ve yüreğidir…

Terazisi ince tartar, dirhem şaşmaz…

Bu yüzden beni kır, Şeyh’i kırma!

Bana karşı gel, ona karşı gelme!

Bana karşı gelirsen üzülürüm, ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bir daha bakmaz olur, baksa da görmez olur…

Sözüm Edebali’yi korumak için değil, seni korumak içinder!

Oğulcuğum, bu dediklerimi vasiyetim say, ona göre uy.”

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e Öğütleri

“Ey oğul, beysin!

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana,

Gücenmek bize, gönül almak sana,

Suçlamak bize, katlanmak sana,

Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana,

Geçimsizlik bize, çatışmalar, uyuşmazlıklar bize, adalet sana,

Kötü söz , şom ağız, haksız yorum bize bağışlama sana,

Ey oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz,

Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!

Ey oğul, yükün ağır işin çetin, gücün kula bağlı…

Allah yardımcın olsun!”

Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Bey’e Vasiyeti

“Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et…

Zira farzlara dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir.

Devlet hazinesini koru!

Devletin servetini çoğaltmaya çalış…

Sana ait olana kanaat göster, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere harcama, israftan kaçın…

Askerinle, malınla gururlanma…

Zira onlar Allah yolunda cihat için milletin işlerinin yerli yerinde gölrülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!..

Askeri erkanı iyi koru! Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler, devletin bedeninin gücüdür, bunlara iltifat ve ikramda bulun.

Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle…

Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, sana tabi olanları koru.

Allah’ın (cc) hakkını ve kulların hukukunu gözet.

Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma.

Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven.

Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!

Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muamelede bulunma.

Halkın rızasını kazan.”


[1] Tekfur: Bizans imparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen genel addır.

Bizans imparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu.

(2) Kaynak, Beylikten Hükümdarlığa Osmanlı Padişahları , Yazar Yavuz Bahadıroğlu. (İst, 2013)

 

9 Responses to Osman Gazi (Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu)

 1. Güçlü ve şanlı bir tarihin son izleri ise; 2 Nisan 2012 günü silinmiştir. Son Osmanlı Hanedanı olan Fatma Neslişah Sultan 1924 de 431 sayılı kararname ile sürgüne gönderilen son Hanedandır. Sirkeci garında perdelerin arkasına gizlenen Neslişah sultan: Ben eve gitmek istiyorum derken gözlerinden hüzünlü yaşlar akıyordu.
  Şubat 1921 tarihinde dünyaya gelen Neslişah Sultan, 2 Nisan 2012 günü İstanbul’da toprağa verilmiştir.
  Daha fazlası için.. http://cubuklukoyu.wordpress.com/son-osmanli-hanedani-neslisah-osmanoglu/

  Beğen

 2. Osmanlı Devletinin Kurucularından Osman Bey

  Saltanatı: 1299–1326
  Babası: Ertuğrul Gazi -Annesi: Hayme Hatun
  Doğumu: 1258 Vefatı: 1326

  Oğuzların Kayı boyundan, Türkiye Selçuklularının uç beyi Ertuğrul Gazi’nin oğlu olup, 1258 senesinde Söğüt’te doğdu. Küçük yaştan itibaren İslâm ilimlerini öğrenen Osman Gazi, ayrıca mükemmel bir askerî talim ve terbiye gördü. 1277’de Anadolu’nun İslâmlaştırılıp, Türkleşmesi faaliyetlerine katılan gönül sultanlarından ve ahilerden biri olan Şeyh Edebâlî’nin kızı ile evlendi. Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281’de vefatı üzerine bey seçilip idareyi ele aldı.

  Osman Bey, Kayıların başına geçince Söğüt’ü kendisine merkez yaparak Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Aykut Alp ve Konur Alp gibi beylerle Bizans’a karşı fetihlere girişti. 1285’te Kulaca Hisarı fethedildi. 1288’de İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının kuvvetlerini Ekizce’de bozguna uğrattı. Bu savaşta Osman Gazi’nin kardeşi Sarı Batur şehit oldu.

  Osmanlıların daha sonra Karaca hisar, Taraklı ve Göynük’ü elde etmesi üzerine, bölge tekfurları ittifak ederek Osman Gazi’yi bir düğün münasebetiyle öldürmek istediler. Dostu, Harman kaya hâkimi Köse Mihal’in (ki daha sonra İslâmiyet’i kabul ederek Mihal Gazi adını almıştır.) haber vermesi ile vaziyeti öğrenen Osman Gazi süratle harekete geçerek Bilecik ve Yar hisar’ı zaptetti. Gelini ele geçirerek Nilüfer adını verip, oğlu Orhan Gazi ile nikâhladı.

  1299’da Türkiye Selçuklu sultanlığındaki iktidar boşluğundan dolayı Osman Gazi istiklâlini ilân etti. 1301’de Yenişehir’i alarak İznik ve Bursa’nın fethinin yolunu açtı. Bursa, Kite ve Atranos tekfurlarının kuvvetlerini Koyun hisar mevkiinde bozguna uğrattı. Bu zaferden sonra Kestel, Kite ve Ulu bat kaleleri Osmanlıların eline geçti.

  1308’de İznik’in en mühim ileri karakolu olan Kara hisar ele geçirildi. Böylece İznik-İzmit karayolu Türklerin hâkimiyetine girmiş oldu. Osman Bey artık başta Bursa olmak üzere İznik ve İzmit’in zabtını ilk hedef olarak görüyordu. 1314 yılında başlayan Bursa kuşatması, on seneden fazla sürdü. 1324’de hastalanan Osman Bey, kumandayı oğlu Orhan’a devretti.

  Osman Gazi Salih bir Müslüman olup, İslam ahlâkının iyi ve güzel vasıflarına sahipti. Az sayıdaki aşiret kuvvetleriyle Bizans ordusunu ve tekfurlarını üst üste mağlup edip zaferler kazanarak dünyanın en uzun ömürlü hanedanını ve en büyük devletlerinden birini kurdu. Bir taraftan fetihlere devam ederken, diğer taraftan devlet teşkilâtının müesseselerini mükemmel bir şekilde kurmaya ve sistemleştirmeye çalıştı. Ömrü, Rum kâfirleri ile savaşmakla ve İslâmiyet’i yaymakla geçti. Vefat edeceği zaman, oğlu Orhan Bey’e gönderdiği vasiyetnamesi, İslâmiyet’e olan sevgi ve saygısını ve Türk milletinin rahat ve huzurunu düşündüğünü ve insan haklarına da gönülden bağlılığını açıkça bildirmektedir.

  Beğen

 3. Yaaa bütün kurucularını yazsaydınız olmaz mıydı?

  Beğen

  • Sevgili Zeynep öncelikle sayfama hoşgeldin. Rahatsızlığımdan ötürü sitemle ilgilenemedim ama yakında devamı yayınlamaya çalışacağım. Özellikle öğrenmek istediğin, sitede bulunmasını arzu ettiğin önerini paylaşırsan memnun olurum.

   Sevgiler, mutlu yıllar.

   Beğen

 4. Ömer M. says:

  Merhaba! Hakkında widgeti olabilirmi aradığınız cevap?

  Beğen

  • Merhaba Ömer, sorunuzu anlayamadım lütfen daha açıklayıcı olurmusun?
   Selamlar.

   Beğen

   • Ömer M. says:

    Forumda resim eklemek istediğinizi belirtmişsiniz. Aslında orada da cevaplayabilirdim fakat blogunuzu da görmek istedim. Sanırım resim ekleme bileşenler kısmında hakkında, galeri, resim gibi widgetler aracılığı ile yapılıyordu. Yanılıyorsam kusura bakmayın artık. 👍

    Beğen

 5. azrail says:

  insallah olursun

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: