Evvelim Sensin, Ahırım Sensin YA RAB.

Geçmişi Aratmayacak Hayırlı, Mutlu, Dolu Dizgin Yaşayacağımız 2017 Dileğiyle.

kanuni-sultan-suleyman-han_

KANUNİ MERSİYESİ  (I)

Ey ün arzusu, kötülenme korkusuyla dünya tuzağına düşmüş insan!

Bu kararsız dünya ile uğraşın ne güne dek sürecek?

O günü an ki son bulur ömrün ilkbaharı,

Lale renkli yüzü hazan yaprağına dönse gerek.

Sonunda içki kadehine bir taş dokunacak devran elinden,

Son yudum gibi senin de yerin toprak olacak demek.

İnsan odur ki kalbi saf olur ayna gibi,

İnsan isen göğsünden kaplan kini ne gerek?

O savaş aslanı padişahın başanı gelen yetmez mi?

İbretle bakan gözünde bu dalgınlık uykusu ne güne dek?

O saadet mülkünün baş süvarisine

Atını sürdüğü zaman dünya dar gelirdi pek.

Kılıcının suyuna Macar kafirleri baş eğdi

Palasının cevherine hayran kaldı Frenk.

Yüzünü yere koydu taze gül yaprağı gibi,

Dünya hazinedarı koynuna aldı onu bir elmas gibi..

                                                                                    BAKİ
KANUNİ MERSİYESİ

Ey pây-bend-i   dâmgeh-i kayd-ı  nâm ü nenk

Tâkey hevâ-yi meşgale-i dehr-i bidirenk

An ol günü ki ahir olup nevbahârı ömr

Berk-i hazana dönse gerek rû-yi lâle-renk

Âhir mekânın olsa gerek cür’a gibi hâk

Devran elinden irse gerek câm-ı ayşe senk

İnsan odur ki âyineveş kalbi saf ola

Sinende neyler âdem isen kine-i pelenk

İbret gözünde niceyedek gaflet uykusu

Yetmez mi sana vakıa-i Şâh-ı şir-cenk

Ol şehsüvar-ı mülk-i saadet ki rahşına

Cevlân deminde arsa-i âlem gelürdü tenk

Baş eğdi âb-ı tiğine küffar-ı Engerûs

Şemşiri gevherini pesent eyledi firenk

Yüz yire kodu lûtf ile gülberk-i ter gibi

Sandûka saldı hâzin-i devran güher gibi

BAKİ          

%d blogcu bunu beğendi: